Projekt SubMeet

Czym jest ,,SubMeet”?

Czym jest ,,SubMeet”?

Stowarzyszenie ,,SubMeet” jest naszym zagranicznym partnerem projektu. Firmę wybraliśmy ze względu na jej duże, ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami mobilności, między innymi w zakresie programu Erasmus+. Organizacja ma na celu wpieranie uczestników projektu w nabywaniu nowych kompetencji, rozwoju osobistym i odnalezieniu sie i zatrudnieniu na europejskim rynku pracy. Zajmuje się planowaniem oraz zarządzaniem międzynarodowymi […]

Przygotowanie językowo-kulturowe w toku

Przygotowanie językowo-kulturowe w toku

Wyjazd już 7 listopada! Powoli naszą grupę ogarnia stres :). W jego opanowaniu pomagają kolejne spotkania językowo-kulturowe. Nauczyciele cały czas poznają nowe szczegóły projektu i wyjazdu, niuanse języka angielskiego wraz z terminologią z zakresu tematyki szkolenia, jak również przypominają sobie najczęściej używane zwroty w języku angielskim: „I would like to?/want to?/wanna?/ order a pizza by?/through?/on? […]

Nauczanie na miarę XXI wieku tematem pierwszego wyjazdu

Nauczanie na miarę XXI wieku tematem pierwszego wyjazdu

Pozostał nieco ponad tydzień do wyjazdu pierwszej grupy nauczycieli na szkolenie do Włoch. Tematem kursu pierwszej grupy jest „21st century explorative learning”. W dzisiejszym świecie nowoczesne technologie otaczają nas z każdej strony, sięgają każdej dziedziny naszego życia. Dlaczego więc, edukacja miałaby być od nich oderwana? W trakcie kursu szczególny nacisk położony będzie na poznanie nowych, […]

Projekt „Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem w efektywnej mobilności zawodowej młodzieży”

Projekt „Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem w efektywnej mobilności zawodowej młodzieży”

Projekt „Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem w efektywnej mobilności zawodowej młodzieży” realizowany w „Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój” obejmuje swym działaniem wyjazd nauczycieli na 3 szkolenia zagraniczne w ciągu 2 lat. Projekt ma na celu rozwinięcie wielu kompetencji, umiejętności oraz wiedzy z zakresu metodyki nauczania, peagogiki oraz zarządzania. Nauczyciele biorący udział projekcie rozwiną kompetencje twarde z […]

Rekrutacja – ogłoszenie wyników

Rekrutacja – ogłoszenie wyników

Komisja rekrutacyjna w składzie: Dyrektor ZSP nr 4 dr Henryk Markowski Koordynator projektu – mgr Jarosław Jabłoński Członek Rady Pedagogicznej – mgr Dorota Trebenda ogłasza grupę pierwszych 5 pracowników szkoły zakwalifikowanych do wyjazdu na szkolenie zagraniczne do Włoch w ramach projektu „Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem w efektywnej mobilności zawodowej młodzieży”. Grażyna Czechowicz Agnieszka Matuszyńska Agata […]

SubMeet

SubMeet

Submeet association is a not for profit organisation established in March 2011 with the aim to promote transnational mobility activities targeting learners and staff. Relating to the new EU Programme Erasmus +, Submeet aims to: support learners in the acquisition of competences with a view to improving their personal development and employability in the European […]