Media

Prezentacja z pobytu 3-ciej grupy

Prezentacja z pobytu 3-ciej grupy

Szkolenie w Vasto_Prezentacja- grupa 3

Prezentacja z pobytu 2-giej grupy

Prezentacja z pobytu 2-giej grupy

NAUCZYCIELE ZSP4 NA SZKOLENIU WE WŁOSZECH- 2 grupa

Prezentacja z pobytu 1-wszej grupy

Prezentacja z pobytu 1-wszej grupy

Grupa 1-wsza – prezentacja

Film Kompetentny Europejski Nauczyciel

Film Kompetentny Europejski Nauczyciel

GALERIA I MEDIA

GALERIA I MEDIA