Czym jest ,,SubMeet”?

Stowarzyszenie ,,SubMeet” jest naszym zagranicznym partnerem projektu. Firmę wybraliśmy ze względu na jej duże, ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami mobilności, między innymi w zakresie programu Erasmus+. Organizacja ma na celu wpieranie uczestników projektu w nabywaniu nowych kompetencji, rozwoju osobistym i odnalezieniu sie i zatrudnieniu na europejskim rynku pracy. Zajmuje się planowaniem oraz zarządzaniem międzynarodowymi projektami mobilności dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji w ramach programów UE oraz programów narodowych promujących doświadczenia związane z mobilnością i szkoleniem zagranicą.
Wspierają rozwój zawodowy osób związanych z edukacją, pracą z młodzieżą ze szczególnym naciskiem na wprowadzanie innowacji oraz poprawę jakości nauczania. Jako organizacja przyjmująca, firma gości uczestników z całej Europy organizując dla nich staże oraz szkolenia w różnych dziedzinach zawodowych w różnych włoskich miastach, takich jak: Rzym, Pescara, Vittorio Veneto, Ragusa, San Salvo. Prowadzili projekty takich krajów jak: Zjednoczone Królestwo, Litwa, Rumunia, Turcja, Chorwacja, Czechy i wiele innych. SubMeet organizuje także wizyty profesjonalne, seminaria i programy społeczno-kulturalne. Oferuje profesjonalne staże zawodowe w prywatnych firmach, organizacjach rządowych, pozarządowych, szkołach, uczelniach i na uniwersytetach. Postępy są monitorowane poprzez regularny kontakt z uczestnikami i firmami goszczącymi. SubMeet znajduje najbardziej odpowiednią dla uczestnika firmę na podstawie jego CV, dotychczasowego doświadczenia zawodowego, znajomości języka kraju goszczącego oraz oczekiwań. Ponadto, organizuje wizyty w przedsiębiorstwach/organizacjach, seminaria specjalistyczne, kursy językowe, szkolenia zawodowe, programy kulturalne. Zapewnia też:
• Opiekę i  dalszą pomoc
• Help desk przez 24 godziny na dobę
• Certyfikaty oraz Europass
• Raport końcowy
• Organizację programu kulturalnego
• Organizację zakwaterowania i utrzymania
• Organizację przejazdu z / na najbliższe lotnisko
• Organizację transportu na miejscu.

Szkolenia, które odbędą się w Rzymie przeprowadzone będą przez Instytut L. Vaccari, doświadczoną organizacją zajmującą się szerzeniem wiedzy z zakresu metod pracy z osobami o specjalnych potrzebach oraz ze specyficznymi dysfunkcjami. Instytut zajmuje się terapią, rehabilitacją, nauczaniem oraz szerokim wsparciem dla tych osób.
Wszystkie usługi SubMeet są dostosowane do potrzeb uczestników danego projektu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *